Блог

Вивчення і навчання іноземних мов 2024

THE CHANGE OF THE ENGLISH LANGUAGE UNDER THE INFLUENCE OF TECHNOLOGICAL PROGRESS

Ярослав Казмірчук (Хмельницький національний університет) Науковий керівник: О. В. Магдюк, кандидат педагогічних наук THE CHANGE OF THE ENGLISH LANGUAGE... Read More
Вивчення і навчання іноземних мов 2024

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПИСЬМА В УЧНІВ 5-6 КЛАСІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ОНЛАЙН-СЕРВІСІВ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Дарина Базь ( Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка) Науковий керівник: Никитюк С.І., старший викладач кафедри англійської мови ОСОБЛИВОСТІ... Read More
Сучасне перекладознавство 2024

СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКИХ ІДІОМ

Аліна Бурмистрова (Житомирський державний університет імені Івана Франка) Науковий керівник: Т.М. Пушкар, кандидат педагогічних наук   СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ... Read More
Сучасне перекладознавство 2024

TRANSLATION OF SERHIY ZHADAN’S POEM “HEADPHONES” INTO MODERN ENGLISH

Iryna Haidei (Kamyanets-Podilsky Ivan Ohiienko National University) Scientific Supervisor: M.V. Matkovska, Senior Lecturer   TRANSLATION OF SERHIY ZHADAN’S POEM... Read More
Сучасне перекладознавство 2024

TRANSLATING TECHNICAL MANUALS IN AUTOMOTIVE FIELD

Serhiy Hrynkov (Khmelnytsky National University) Scientific adviser: N. Shkoliar, Candidate of Pedagogical Sciences TRANSLATING TECHNICAL MANUALS IN AUTOMOTIVE FIELD... Read More
Сучасне перекладознавство 2024

ГРАМАТИЧНІ ТРУДНОЩІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ

Богдан Гриценко (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка) Науковий керівник: C. І. Никитюк, старший викладач ГРАМАТИЧНІ ТРУДНОЩІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ У сучасному світі... Read More
Сучасне перекладознавство 2024

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ ІЗ СОМАТИЧНИМ КОМПОНЕНТОМ В АНГЛІЙСЬКІЙ, ІСПАНСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ

Анастасія Дубинчак (Донецький національний університет імені Василя Стуса) Науковий керівник: О.О. Залужна, кандидат філологічних наук СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ... Read More
Сучасне перекладознавство 2024

СПЕЦИФІКА ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНИХ ПОЛІТИЧНИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ

Юлія Іваницька (Житомирський державний університет імені Івана Франка) Науковий керівник: Т.М. Пушкар, кандидат педагогічних наук   СПЕЦИФІКА ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНИХ... Read More
Сучасне перекладознавство 2024

ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Тетяна Кир’янова (Житомирський державний університет імені Івана Франка) Науковий керівник: М. В. Полховська, кандидат філологічних наук   ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ... Read More
Сучасне перекладознавство 2024

ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ДЛЯ ВІДТВОРЕННЯ ОКАЗІОНАЛЬНОЇ ЛЕКСИКИ

Ольга Кондратюк  (Житомирський державний університет імені Івана Франка) Науковий керівник: О.В. Мосієнко, кандидат філологічних наук ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ДЛЯ ВІДТВОРЕННЯ... Read More