Блог

PERSPECTIVES ON TEACHING AND LEARNING A FOREIGN LANGUAGE 2021

НАВЧАННЯ ЧИТАННЯ (НА ОСНОВІ ФРАГМЕНТА УРОКУ З ОЗНАЙОМЛЮВАЛЬНОГО ЧИТАННЯ)

Анастасія Бучковська Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка Науковий керівник: О.І. Главацька, кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської мови... Read More
PERSPECTIVES ON TEACHING AND LEARNING A FOREIGN LANGUAGE 2021

ГЕЙМІФІКАЦІЯ У НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Герасимчук А. В. Хмельницький національний університет Науковий керівник: доктор педагогічних наук, доцент кафедри практики іноземної мови та методики викладання Рогульська О. О. ГЕЙМІФІКАЦІЯ У НАВЧАННІ... Read More
PERSPECTIVES ON TEACHING AND LEARNING A FOREIGN LANGUAGE 2021

ВИКОРИСТАННЯ КРЕОЛІЗОВАНИХ ТЕКСТІВ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Інна Гнатовська Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка Науковий керівник: О.О. Добринчук, кандидат філологічних наук ВИКОРИСТАННЯ КРЕОЛІЗОВАНИХ ТЕКСТІВ НА... Read More
PERSPECTIVES ON TEACHING AND LEARNING A FOREIGN LANGUAGE 2021

ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ЧИТАННЯ ЗАСОБАМИ АВТЕНТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У СТАРШИХ КЛАСАХ ЗАГАЛЬНО – ОСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

Колеснік  Анна Вінницький державний педагогічний університет  імені М. Коцюбинського Науковий керівник: канд.пед.наук, Теклюк Ганна Петрівна ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ЧИТАННЯ ЗАСОБАМИ... Read More
PERSPECTIVES ON TEACHING AND LEARNING A FOREIGN LANGUAGE 2021

WAYS TO PRESENT AND TEACH VOCABULARY IN SECONDARY CLASSROOMS

Yulia Kovalska Khmelnytskyi National University Scientific Supervisor: PhD, O. V. Tarasova WAYS TO PRESENT AND TEACH VOCABULARY IN SECONDARY... Read More
PERSPECTIVES ON TEACHING AND LEARNING A FOREIGN LANGUAGE 2021

КОМУНІКАТИВНА ФУНКЦІЯ ТА ЇЇ РОЛЬ У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Кубик Єлизавета (Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського) Наук. керівник – к. пед. наук Т.В. Глазунова КОМУНІКАТИВНА ФУНКЦІЯ... Read More
PERSPECTIVES ON TEACHING AND LEARNING A FOREIGN LANGUAGE 2021

CRITICAL THINKING STRATEGIES IN THE DEVELOPMENT OF FOREIGN LANGUAGES SPEAKING SKILLS

Olena Lisnychenko Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynsky State Pedagogical University Scientific Superviser: A.S. Krykun CRITICAL THINKING STRATEGIES IN THE DEVELOPMENT OF... Read More
PERSPECTIVES ON TEACHING AND LEARNING A FOREIGN LANGUAGE 2021

ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ СЕРЕДНІХ КЛАСІВ

Логоша Аліна Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського Науковий керівник: к. пед. наук, Теклюк Г.П. ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ЛЕКСИЧНОЇ... Read More
PERSPECTIVES ON TEACHING AND LEARNING A FOREIGN LANGUAGE 2021

НАВЧАННЯ ЛЕКСИЧНОГО МАТЕРІАЛУ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Самбольська Альона Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка Науковий керівник: О.І. Главацька, кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської мови... Read More
PERSPECTIVES ON TEACHING AND LEARNING A FOREIGN LANGUAGE 2021

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ГЕНЕРАТОРІВ ЗМІСТУ У МЕТОДИЦІ НАВЧАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ

Дмитро Минюк Житомирський державний університет імені Івана Франка Науковий керівник: к. пед. н., доц. Щерба Н.С. ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ГЕНЕРАТОРІВ... Read More