ТЕРИТОРІАЛЬНА КЛАСИФІКАЦІЯ  БРИТАНСЬКИХ СОЦІАЛЬНИХ ДІАЛЕКТІВ

Могильницький Владислав

Хмельницький національний університет

          Науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент Давидюк Ю. Б.

ТЕРИТОРІАЛЬНА КЛАСИФІКАЦІЯ  БРИТАНСЬКИХ СОЦІАЛЬНИХ ДІАЛЕКТІВ

У цій статті розглянуті особливості територіальної класифікації британських діалектів англійської мови. Особливу увагу приділено типовій лексиці кожного із досліджуваних діалектів з варіантом перекладу.

Keywords: діалекти, територіальна класифікація, лексика, Британія.

Актуальність статті полягає у поглибленному вивченні структури британських діалектів, які сьогодні складають невід’ємну частину сучасної англійської мови. Тема британських діалектів сьогодні є дуже важливою, оскільки англійська мова розвивається і змінюється, а діалекти забуваються. Нові слова постійно замінюють старі. Люди старшого покоління іноді не можуть порозумітися із молоддю: граматично-структурний елемент мови однаковий, але лексично-стилістичний суттєво відрізняється.

Метою статті є дослідження особливостей найбільш поширених територіальних діалектів британської англійської мови. Діалекти англійської мови мають деякі відмінності від стандартизованих правил вимови та граматики. Вивчення цих розбіжностей допоможе краще зрозуміти діалекти. Ми будемо знати, як формувалося та розвивалося значення слів. Оскільки всі мови змінюються з часом і змінюються залежно від місця та соціальної сфери, необхідно з’ясувати, чому це відбувається. Існує така точка зору, що діалекти – це «вульгарна мова», яку використовують неосвічені верстви суспільства. Однак це твердження є неправильним, оскільки літературна норма формується на основі одного або декількох місцевих діалектів, а мовні особливості будь-якого місцевого діалекту визначаються суворими історичними закономірностями. Для глибокого розуміння етимології, історії та теорії англійської мови ми повинні вивчати та досліджувати територіальні діалекти.

Об’єктом дослідження є діалекти Великобританії та їх регіональні відмінності.

Спроби регіоналізації, класифікації та пошуку територіальних особливостей мають достатньо давню традицію в діалектології. Дослідження у сфері діалектології є досить популярними серед різних науковців. Вивченням безпосередньо проблем варіювання мови займалися такі вчені, як – А. Елліс, В. Бережняк ,  Ф. Соссюр, Ю. Жлуктенко, Р. Макдевід, В. Лабов, В. Гак, В. Скібіна, М. Соколова, О. Семенець, А. Швейцер, П. Траджил, Р. Кверк, Д. Крістал [1; 3].

Фолк Гарніш зазначає, що «традиційна діалектологія мала елементарний інтерес до діалектної несхожості настільки, наскільки вона намагалася дослідити межі (ізоглоси) “старих” мовних просторів, уздовж яких різнилися варіанти певних мовних особливостей» [5, с. 111].

Британські діалекти поділяються на чотири основні групи: Північно-англійську (Northern English), Англійську Мідленду (Midlands English), Південно-англійську (Southern English) та Шотландську (Scottish English).

Існує також Гіберно-англійська (Hiberno-English) (англійська мова, якою розмовляють в Ірландії) та варіант англійської мови, що використовується в Уельсі. Різні англійські діалекти відрізняються лексемами, які вони запозичили з інших мов. Шотландський та північний діалекти містять багато слів, спочатку запозичених із старо-норвезької; до шотландських діалектів відносяться лексеми, запозичені у шотландців та шотландської гэльської. Гіберно-англійська (Hiberno-English) включає слова, похідні від ірландської.

М. Соколова подає наступний варіант класифікації – південні, центральні та північні, валійські, шотландські та північно-ірландські діалекти [2].

Чітких відмінностей між діалектами у вимові не так багато, але стиль, який люди використовують для спілкування, відрізняється. Деякі діалекти, наприклад, відомі тим, що їх оратори здатні вести розмови, що містять дотепність та швидкий темп, наприклад, Мерсісайд і Кокні. В інших, таких як Східна Англія, цінуються повільніші стилі мовлення. Це призводить до виникнення певних регіональних стереотипів. Коли людей, що спілкуються діалектом Кокні у Лондоні сприймають, як кумедних, то в Східній Англії навпаки, як зарозумілих; в той час як східно-англійці сприймають лондонців, як мовчазних та недружніх.

Оскільки Англія є великою країною, діалекти там охоплюють 3 території: Північну, Середню та Південну. На цих територіях діалекти звучать по-різному через вплив різних мов і культур.

Вчений П. Траджил пропонує наступний варіант територіальної класифікації діалектів – північно-центральні, південо-східні та південно-західні [8].

1) північна англійська (Northern English)

Діалекти північної англійської мови включають такі графства, як: Нортумберленд, Дарем, Камбрія, Північний Йоркшир, Південний Йоркшир, Ланкашир, Манчестер, Східний Йоркшир, Західний Йоркшир, Ланкашир, Мерсісайд, Чешир. Графства північної Англії недалеко від шотландського кордону, тому вплив шотландської англійської мови достатньо помітний.

Типова лексика діалекту Джорді (Geordie – Джорді – термін, що використовується для опису людини, яка походить з штату Тінесайд (місто Ньюкасл-апон-Тайн та його околиці), колишніх районів видобутку вугілля північного округу Дарем та діалект, яким говорять такі люди): lop(flea) – воша; hoppings (fairground) – ярмаркова площа; a bonny bairn (a good looking child) – мила дитина; bullets (sweets) – цукерки; hoo ye gannin? або Hoo’s ya fettle? (How are you?) – як справи?

Типова лексика Йоркширського діалекту (Yorkshire): attercop (spider) – павук; backend (autumn) – осінь; nobbut a mention  (just a small amount) – всього лише мала кількість [8].

 П. Траджил зауважує, що величезна варіація лексики виникає не лише через історичні заселення різними європейськими загарбниками, а й через пізні мовні зміни, що настали після заселення [7].

Типова лексика діалекту Скауз, також відомий як ліверпульський діалект (Scouse): blower (telephone) – телефон; last (awful) – жахливий.

2) Англійська Мідленду (Midlands English)

Англійська мова Мідленду включає в себе діалекти: Дербішир, Ноттінгем, Лінкольншир, Лестершир, Блек-Кантрі, Бірмінгем, Норфолк.

Східно-англійський діалект (East Midlands)

Типова лексика Східно-англійського діалекту: coggie (swimming costume) – купальний костюм; croaker  (doctor) – лікар [7].

Західно-англійський діалект (West Midlands)

Західно-англійський діалект поділяєтся на два діалекти: діалект Блек-Кантрі (Black Country) та Бірмінгемський діалект (Birmingham dialect). Ці діалекти мають багато спільного з давньоанглійською мовою.

Типова лексика Блек-Кантрі: breffus (breakfast) – сніданок; tek (to take) – брати. У цьому діалекті поширені давньоанглійські слова такі, як: (thee (you) – тебе, thy (your) та thou (you) – ти).

Типова лексика Бірмінгемського діалекту (також відомий, як Бруммі – Brummie): o’rite (alright) – добре; def it out! (leave it alone!) – облиш це! [4].

Південносхідно-англійський  діалект (East Anglia)

Це регіон східної Англії, названий на честь одного з давніх англосаксонських королівств. Його межі не визначені чітко, але він включає графства Норфолк і Суффолк, частина або весь Кембриджшир та Ессекс, і невелика частина південного Лінкольнширу, що межує з Вашингтом. Східна Англія має свій діалект – Норфолк (також відомий, як Broad Norfolk – Броад-норфолькський діалект).

Типова лексика Норфолькського діалекту(The Norfolk dialect): afront (in front) – попереду; dickey (donkey) – віслюк [2].

3) південна англійська (Southern English)

Південна англійська включає такі діалекти, як: Естуарний англійський діалект, Кокні, Сомерсет, Девон, Корнуолл.

Естуарний англійський діалект (Estuary English)

Ним широко говорять у Лондоні та навколо нього, загалом, на південному сході Англії та вздовж річки Темзи. Більшість людей вважають цей діалект варіантом (акцентом) стандартної англійської мови, який швидко поширюється в Англії.

Типова лексика Естуарного англійського діалекту (Estuary English): cheers (thank you) – дякую; there you go (here you are) – ось, будь-ласка, продовжимо [2; 7].

Кокні (Cockney)

Один з найвідоміших південних діалектів – Кокні, регіональний діалект робітничого класу Лондонського Іст-Енду. Мовці Кокні мають характерний акцент і діалект, і часто використовують рифмований сленг Кокні. Діалект умовно можна розділити на 3 частини: 1 – фонетичні девіації, 2 – використання діалектної лексики, 3 – римований сленг, який без попереднього знання певних усталених фраз, зрозуміти неможливо.

Типова лексика  Кокні (Cockney): almonds (socks) – шкарпетки; dog and bone (phone) – телефон.

Діалект Корнуоллу (Cornwall)

Діалект Корнуоллу також відомий, як Корніш (Cornish). Цей діалект сильно відрізняється від інших британських діалектів. Він зазвичай вимовляється, а не пишеться, а написання в наступній лексиці – це вимова.

Типова лексика діалекту Корніш(Cornish): arry (any) – будь-який; betwix (between) – між [2, с. 265].

4) Шотландська англійська (Scottish English)

Шотландський діалект – це мова тих, хто живе в північній частині острова Британія, на півночі від Адріанового валу. Шотландська англійська має особливий мовний статус порівняно з діалектами через літературу, адже саме цим діалектом було складено багато віршів та поезії.

Типова лексика Шотландського діалекту: dee (do) – діяти; poppy (money) – гроші [2; 7].

5) Валлійський діалект (Wenglish)

Валлійський діалект – діалект англійської мови, якою розмовляють в Уельсі.

Типова лексика Валлійського діалекту: belfago (loudly) – голосно; grizzle (to complain) – скаржитись.

6) Гіберно-англійський діалект (Hibernoenglish)

Гіберно-англійський діалект (Ірландський діалект) – це діалект англійської мови, що використовується в Ірландії.

Типова лексика Гіберно-англійського діалекту: mitch (playing truant) – той, що прогулює; bring (take) – брати [2].

Отже, найпоширенішою мовою у світі є англійська, яка вважається міжнародною мовою. Протягом багатьох століть англійська мова зазнавала впливу різних культур і зазнала багатьох змін. Ось чому не дивно те, що англійська мова має стільки діалектів. Діалект – це повна система словесного спілкування (усного чи письмового) з власною лексикою та граматикою. Його використовують люди з певної географічної області, розмір якої може бути довільним. Звідси випливає, що діалект для більшої області може містити безліч під-діалектів, які, в свою чергу, можуть містити діалекти ще менших областей, що в свою чергу створює необмежений потенціал для майбутніх досліджень у цій сфері.

Література

  1. Жлуктенко Ю. А. Языковые ситуации и взаимодействие языков: Наукова думка. Київ : ИЯААП, 170 с.
  2. Теоретическая фонетика английского языка: учебник для студентов институтов и факультетов иностранных языков. / М. А. Соколова, К. П. Гунтовт и др. Москва : Владос, 2004. 288 с.
  3. Ellis A. J. On early English Pronunciation. London: Trübner & Co. 1869-1886. 835 p.
  4. Quirk R. The use of English. London, 285 p.
  5. Szmrecsanyi B. Grammatical variation in British English dialects: A study in corpus-based dialectometry. Cambridge : Cambridge University Press, 2013. 211
  6. Trudgill P. Dialects. London : Routledge, 1994. 80 p.
  7. Trudgill P. Dialects in Contact. Oxford : Blackwell, 1986. 174 p.
  8. Trudgill P. The Dialects of England. Cambridge : The Macmillan, 2000. 154 p.