ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ КОМІЧНОГО У ХУДОЖНЬОМУ ПЕРЕКЛАДІ МУЛЬТФІЛЬМІВ

Translation Studies 2020

Вікторія Єкимова

Кам’янець-Подільський національний університет

імені Івана Огієнка

Науковий керівник: канд. філол. наук Свідер І. А.,

ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ КОМІЧНОГО У ХУДОЖНЬОМУ ПЕРЕКЛАДІ МУЛЬТФІЛЬМІВ

`The article deals with the peculiarities of the preservation of the comic effect in the artistic translation (on the materials of the animated films “Hotel Transylvania” and “Megamind”). Attention is drawn to the different approaches and ways of translation ,which are targeted to reproduce and preserve the humorous effect.

Keywords: cinema text, film translation, artistic translation, animated film, ways of translation, humorous effect.

Актуальність дослідження зумовлюється необхідністю вивчення особливостей відтворення комічного потенціалу художнього твору або мультфільму в українському перекладі. На сучасному етапі розвитку літературного перекладу в Україні, лише невелика кількість творів в українському перекладі може вважатися достойною заміною оригіналу.

Метою роботи є спроба дослідити шляхи адекватної передачі комічного ефекту українською мовою на матеріалі англомовних мультфільмів.

Проблема перекладу кіно та мультиплікаційних фільмів залишається відкритою для сучасної теорії та практики перекладу. Перекладачам доводиться вивчати багато матеріалів, удосконалювати творчі здібності й шукати нові засоби перекладу іноземної продукції, що поступає до кінопрокату. Саме тому необхідно розглянути такі поняття як: «кінотекст», «мультиплікаційний фільм», «художній переклад», «кінопереклад».

Кінотекст – це комплексний складний текст та фактор впливу на формування емоційного стану, що створюється шляхом вербальних та невербальних засобів вираження, а змістове навантаження може змінюватися залежно від цілей, завдань та художнього задуму сценаристів. [2, с. 15].

Мультиплікаційний фільм (мультфільм) – це вид кіномистецтва, який створюється шляхом зйомки та відеомонтажу послідовних фаз руху графічних або об’ємних об’єктів [4, с.78].

Художній переклад охоплює такий вид перекладацької діяльності, за якого текст відтворюється засобами іншої лінгвістичної системи. Також художній переклад є засобом міжлітературної міжмовної комунікації і важливою частиною культурологічної інформації, яка може зумовлювати й визначати напрями міжкультурного спілкування. [4, с. 78].

Кінопереклад – це окремий вид перекладацької діяльності, який виник внаслідок становлення та популярності кіноіндустрії; переклад кінофільмів потребує особливої підготовки від фахівця та індивідуального підходу. [4,c.79].

На формування і розвиток української школи професійного перекладу значною мірою впливає переклад іншомовних художніх фільмів українською мовою. Кількість професійних перекладачів, які пов’язані саме з перекладом художніх кінострічок та мультиплікаційних фільмів, не задовольняє вимоги сучасного ринку перекладацьких послуг, адже до українського кінопрокату надходить багато іноземної кінопродукції.

Відтворення та збереження гумористичного ефекту – дуже складна творча робота. Не завжди можна дослівно перекласти фразу, не втративши гумористичне послання; іноді перекладачі вдаються до дослівного перекладу гумористичної фрази, але їм доводиться або пояснити цей жарт, або ж втратити його, і навіть інколи важко зрозуміти, чи жарт це взагалі.

Тому перекладачеві доводиться досліджувати глибинний зміст кінофільму, щоб вибрати відповідний цікавий еквівалент для передачі повного змісту висловлювання . Безперечно, влучними можуть бути і випадки калькування або транслітерування, проте це лише тоді, коли така назва є аналогічно змістовною для обох сторін – іншомовної та цільової.

Основними способами перекладу форм комічного можна вважати переклад із збереженням гумористичного ефекту та переклад із втратою гумористичного ефекту [1, c. 407]. Розглянемо кожен із них детальніше.

  • Переклад із збереженням гумористичного ефекту.

Збереження та передача гумористичного ефекту означають створення аналогічного сміхового ефекту в мові перекладу. Звернемося до прикладів відтворення комічного ефекту на матеріалах мультиплікаційних фільмів «Hotel Transylvania» («Монстри на канікулах») та «Megamind» («Мегамозок»).

1.Англійський варіант: Hey, Sniffy. What’s going on?

Український переклад: Носатий! Як поживаєш?

Sniffy від to sniff – нюхати; перекладачі відтворюють кумедне прізвисько еквівалентно метонімії.

  1. Англійський варіант : There’s no place Iike evil Lair.

Український переклад : В гостях добре, а у лігві зла краще [3].

Перша частина висловлювання взята з прислів’я, а друга передається дослівно; комічний ефект досягається шляхом порівняння.

  • Переклад із втратою гумористичного ефекту.

Проаналізуємо випадки втрати гумористичної складової в українському перекладі англомовних мульфільмів:

1.Англійський варіант: …and you know that I know that a Dracula’s word is sacred.

Український переклад: …усі знають, що слово Дракули – священне.

Український переклад не зберіг гумористичну складову, адже комічність полягала у повторі: ти знаєш, що я знаю, що…

2.Англійський варіант: And who’s not going to go into a spooky forest, right?

Український переклад: А хто б не захотів у стрьомний ліс, так? [3]

Кумедність базується на дурості людини, яка пішла в ліс, напевно знаючи, що він страшний. Гумористична складова має форму риторичного питання.

Як бачимо, при перекладі та адаптуванні кінотексту з англійської мови українською слід враховувати відмінність між культурами. Крім таких стратегій, як адаптація при перекладі, еквівалентна передача гумору, або ж втрата гумору взагалі, у процесі відтворення фрази можуть бути використані перекладацькі трансформації для посилення гумористичного ефекту, або ж для його пояснення. Варто зазначити, що за якість кінотексту відповідають не лише перекладач і редактор, а ще й дублер, який озвучує репліки персонажа.

Одна з проблем для перекладач – це створення перекладу, який не тільки буде ідеально підходити за часом звучання до оригінальної фрази, а ще й збігатиметься із швидкістю вимови героя та артикуляцією. Задля досягнення такого ефекту перекладачі можуть вдаватися навіть до повної зміни фрази, на кшталт жартів, які не становлять змістового навантаження. Вдалим стає використання лексико-граматичних трансформацій, що можуть допомогти зберегти або ж посилити гумористичний ефект при перекладі мультиплікаційних фільмів

Література

  1. Кропінова Т.В. Переклад кінотексту: специфіка кінотексту як перекладацького об’єкта. Теорія і практика перекладу . No 6. 2009. С. 407–411.
  2. Слышкин Г.Г. Кинотекст (опыт лингвокультурологического анализа). Москва: Водолей Publishers, 2004. 15 с.

3.http://multfilmy-dlya-ditey.org.ua/multserialy/chip-i-deyl-online-vsi-serii-onlin e.html   

  1. Лотман Ю.М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. СПб.: Искусство-СПБ, 1998. 78-79 с.

 

 

 

3 thoughts on “ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ КОМІЧНОГО У ХУДОЖНЬОМУ ПЕРЕКЛАДІ МУЛЬТФІЛЬМІВ

  1. Дуже цікава наукова праця! Особливо сподобалися приклади, які допомогли краще зрозуміти Вашу точку зору.

  2. As we live in the 21st century, the theme of the article is very actual and interesting. Moreover, it is useful for future translators and interpreters to translate an original text in a right way. The examples are funny and correct. i was satisfied to read such item. Thank”s)

  3. Дуже цікавий та доступний виклад матеріалу. Чітке пояснення різних прикладів дозволяє краще зрозуміти всю комічніть перекладу!

Comments are closed.