СТРАТЕГІЇ ПЕРЕКЛАДУ НАЗВ АНГЛОМОВНИХ КІНОФІЛЬМІВ У ЖАНРІ БОЙОВИКІВ  УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Translation Studies 2020

Соловей Андрій

 учень 10-А класу Кам’янець-Подільського навчально-виховного комплексу №9 імені А.М. Трояна у складі спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови ти школи мистецтв

Педагогічний керівник – Доценко Ірина Василівна, учитель англійської мови вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист НВК №9 імені А.М. Трояна.

СТРАТЕГІЇ ПЕРЕКЛАДУ НАЗВ АНГЛОМОВНИХ КІНОФІЛЬМІВ У ЖАНРІ БОЙОВИКІВ  УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

 The article discusses grammatical and functional-semantic features of the titles of English-language action films that appeared in the movie rental within the last decade and methods of their translation into the Ukrainian language.

Key words: translation, film  titles, headings, language unit, transformation

Кіноіндустрія займає одну з провідних позицій в масовій культурі. Художні фільми покликані розважати, навчати і надихати глядача. Зарубіжні фільми дають аудиторії можливість дізнатися щось нове про людей та культуру країн, які беруть участь в їх виробництві. Назва фільму грає важливу роль в передачі його сенсу. Коректність формулювання назви є однією з умов правильного розуміння глядачем сюжету та ідеї кінокартини, тому при перекладі назв кінострічок, призначених для міжкультурної трансляції, перекладач повинен вміти трансформувати їх для того, щоб забезпечити адекватне сприйняття фільму представниками іншої лінгвокультури. У зв’язку з цим переклади назв фільмів є не тільки матеріалом для дослідження типів еквівалентності, інтерференції, мовних помилок, а й цікавим джерелом для виявлення і зіставлення тенденцій перекладу з точки зору перекладацьких стратегій.

        У працях таких дослідників, як   Ронгінский В.М,  Харченко Н.П. Рецкер Я.И., Річард Сойєр, частково досліджено застосування комунікативних тактик під час перекладу заголовків українською мовою. Марія Бобаділла-Перес, Младен Йованович, Крістіан Норд  досліджували основні прийоми  та адаптації назв кінострічок.

         Мета статті  полягає у визначенні структурно-семантичних особливостей англомовних назв кінофільмів у жанрі бойовика і виявити способи їхнього перекладу українською мовою.

Матеріалом дослідження слугували назви і тексти американських і англійських кінофільмів у жанрі бойовиків, створених в період з 2010 по 2020 рік. Відбір матеріалу здійснювався на основі суцільної вибірки з електронних ресурсів. Загальний обсяг матеріалу дослідження становить 200 назв американських і англійських кінокартин.

Адекватне відтворення заголовка художнього твору засобами іноземної мови часто стає справжнім викликом для перекладача, оскільки назва є одним із вагомих компонентів організації літературного тексту й виконує важливу інформативну, естетичну, а нерідко й жанровизначальну функцію. Назви сучасних аудіовізуальних творів, до яких належать кінофільми, часто являють собою передусім рекламні заголовки, основна мета яких – привернути увагу потенційної аудиторії, викликати зацікавлення й спонукати до перегляду. Для цього, адаптуючи оригінальну назву фільму, перекладачеві необхідно зберегти прагматичний ефект, що не завжди є легким завданням через наявність у заголовку етномовного компонента, стилістичну різноплановість лексики, граматичні особливості мови джерела й мови-реципієнта тощо.

Заголовки наукових статей і текстів газетних жанрів часто ставали предметом дослідження. Назвам кінофільмів у жанрі бойовиків приділялося менше уваги. Складність дослідження назв кінофільмів у жанрі бойовиків пояснюється перш за все тим, що індивідуальність творчої манери кожного перекладача накладає великий відбиток і на семантичну, і на синтаксичну організацію назви.

Марія Бобаділла-Перес стверджує, що основна функція заголовку полягає в тому, щоб привабити читачів або глядачів в історію, представлену автором. Тому,заголовки є найбільш неточними, примхливими і суб’єктивними складовими цілого твору [1, c.117].

При перекладі назв фільмів перекладачі користуються різними перекладацькими прийомами і трансформаціями.

Я.Й. Рецкер визначає трансформації як «прийоми логічного мислення, за допомогою яких ми розкриваємо значення іншомовного слова в контексті і знаходимо йому відповідність, яка не збігається зі словниковим» [6, с. 154].

         Відповідно до класифікації Річарда Сойєра, існує три типи перекладу: літеральний (буквальний, дослівний) переклад, майже буквальний переклад, «ліберальний» чи «вільний» переклад [7, c.30].

Найпоширенішим у перекладі назв англійськомовних фільмів українською мовою є дослівний переклад (калькування), до якого вдаються тоді, коли утворений таким чином перекладний відповідник не порушує норми вживання і сполучуваності слів в українській мові [10, с. 286]. Наприклад, назва американського фільму «Outlaw King» (2019) дослівно перекладена українською мовою «Король поза законом» (2019). Наведемо ще кілька подібних прикладів: “Ready Player One” (2018) – «Першому гравцю приготуватися», “Black Panther” (2018) – «Чорна Пантера», “DeathWish” (2018) – «Бажання смерті», “Skyscraper” (2018) – «Хмарочос», “Night Comes For Us” (2018)  – «Ніч приходить до нас», “Shadow” (2018) – «Тінь».

Також, має місце повна заміна назви фільму, коли змінюються її лексичне наповнення: “Baby Driver” (2017) – «На драйві», “Hollow Point” (2019) – «Відчайдушна куля», “The Bouncer” (2018) – «Лукас».

         Переклад заголовків, що здійснюється за допомогою транскрипції/транслітерації теж стосується стратегії прямого перекладу. За допомогою цих прийомів передають імена та власні назви: “Aquaman” (2018) – «Аквамен», “Upgrade” (2018) – «Апгрейд», “Rampage” (2018) – «Ремпейдж».

Проте перекладачі все частіше вдаються до трансформацій назв. Це можуть бути додавання, вилучення, а також різного роду заміни. Заміна або субституція – найбільш поширений і різноманітний вид перекладацьких трансформацій. У процесі перекладу заміні можутьпіддаватися граматичні одиниці – форми слів, частини мови, члени речення, типи синтаксичного зв’язку, тощо.

Додавання застосовують, в основному, коли необхідно уточнити зміст фільму; крім того, такий прийом дозволяє привернути увагу глядачів: “HobbsandShaw”(2019) – «Форсаж: Хоббс та Шоу», “DarkPhoenix” (2019) – «Люди Ікс: Темний Фенікс», “Ocean’s 8” (2018) – «Вісім друзів Оушена», “JohnyEnglishStrikesAgain” (2018) – «Агент Джоні Iнгліш: Нова місія», “TombRider” (2018) – «Мисливці за скарбами: Лара Крофт»,

Прийом вилучень, протилежний прийому додавань, також широко використовується у перекладі назв кінострічок. При переклад івилученню піддаються найчастіше слова, які є семантично надмірними з точки зору їх змісту. Прийом вилучення присутній у наступних назвах: “Jumanji: Welcome to the Jungle” (2017) – «Джуманджі», “JohnWick: Chapter 2” (2017) – «Джон Уік 2», “AmericanAssassin(2017) – «Найманець».

 Дослідження показало, що для перекладу англійських назв кінофільмів часто використовуються такий вид перекладацької трансформації як модифікація значення. До повної заміни назви фільму вдаються лише у випадку неможливості передати прагматичний зміст вихідного тексту через використання реалій, гри слів, навмисно змінених сталих виразів, авторських оказіоналазмів тощо, зміст яких зрозумілий лише тим, хто знайомий із мовною та етнокультурною специфікою соціуму. Також перекладач не має забувати про те, що додавання емоційного забарвлення при перекладі деяких назв фільмів, звичайно із врахуванням специфіки жанру, сюжету та оригінальної назви, сприятиме популярності картини, тому назви мають провокувати, зацікавлювати і легко запам’ятовуватись, що залучить більшу аудиторію для його перегляду.

         Отже, з’ясовано, що намагання перекладачів привернути увагу глядача до кінопродукту за допомогою експресивності та стислості перекладеного заголовка на практиці реалізується через низку підходів, а саме: заміна назви (16% від загальної кількості назв), транскрипції/транслітерації (18% від загальної кількості назв), шляхом додавання (26% від загальної кількості назв) та вилучення (11% від загальної кількості назв) елементів заголовку.

Результати дослідження відображено у діаграмі, яка ілюструє відсоток використаних перекладачами прийомів і трансформацій:

Література

1.Bobadilla-PerezM. Relevance and Complexities of Translating Titles of Literary and Filmic Works. 2007.124p.

 1. 2. Jovanovic M. On Translating Titles. Babel. 36 (4), 1990. – p.213-222.
 2. Nord, C. Text Functions in Translation. Titles and Headings as a Case point. 1995. 263p.
 3. Ронгинский В.М. Синтаксические модели заголовков и их использование в различных стилях речи: автореф. дис. …канд. филол. наук. Киев, 2005. 20 с.
 4. Харченко Н.П. Заглавия, их функции и структура: автореф. дис. … канд. филол. наук. Л., 2008. 21 с.
 5. Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика: Очерки лингвистической теории перевода . М.: Международные отношения, 1974. 216 с.
 6. 7. Sawyer, R. “What Is Your Title?” Studies in Short Fiction, 1993, – 30 p.
 7. Newmark, P. A Textbook of Translation .Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press, 2001. 311p.
 8. Leech, G. Principles of Pragmatics. NewYork: Longman Group Limited, 1983. 285p.
 9. Карабан В. І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми. Вінниця: Нова Книга, 2004. 576 с.

2 thoughts on “СТРАТЕГІЇ ПЕРЕКЛАДУ НАЗВ АНГЛОМОВНИХ КІНОФІЛЬМІВ У ЖАНРІ БОЙОВИКІВ  УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

 1. Які, на вашу думку, художні засоби переважають у таких видах творчості? Які засоби є більш вдалими до використання?

 2. Цікаво викладений матеріал. Приємно також, що для прикладів використані назви нещодавніх фільмів. А з якого ресурсу взята діаграма, яка ілюструє відсоток використаних перекладачами прийомів і трансформацій? Дуже цікава інформація.

Comments are closed.