Olexandra Burlakova Vasyl’ Stus Donetsk National University Scientific Supervisor: PhD, O. O. Zaluzhna COMMUNICATION STRATEGIES IN ADVERTISING SLOGANS OF COSMETIC PRODUCTS The slogan in the structure of advertising text of cosmetics is a short self-promotional message, characterized by increased emotional load. Information in an advertising slogan is presented in two ways: – […]

Tetiana Domaratska Kamianets-Podilskyi Ivan Ohiienko National University Scientific Supervisor: PhD, Kryshtaliuk A. A. STRUCTURE OF COLLOCATIONS IN MODERN ENGLISH MAGAZINE DISCOURSE (BASED ON “THE WEEK UK”) The article deals with the structure of collocations and their features. The article shows the use of collocations based on magazine articles. Keywords: collocation, structure, feature, […]

Дубінський Андрій Кам’янець-Подільський Національний Університет імені Івана Огієнка Науковий керівник: канд. філол. наук, Барбанюк О.О. ОСОБЛИВСОТІ ІДІОСТИЛЮ ДЕНА БРАУНА Стаття присвячена жанровій детермінованості ідіостилю та унікальності стильових засобів, притаманних творчості видатного американського письменника Дена Брауна, що вирізняють його з-поміж інших митців сьогодення. Ключові слова: ідіостиль, індивідуальний стиль, жанр, термін, реалія, […]

Daria Kulbovska Zhytomyr Ivan Franko State University Scientific Supervisor: PhD, Mosiyenko O. V. ОСОБЛИВОСТІ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ФЕНОМЕНУ ТОРГІВЕЛЬНОЇ ВІЙНИ В ЕКОНОМІЧНОМУ ДИСКУРСІ The article highlights the peculiarities of representing the notion of trade war in economic discourse. Economic discourse is viewed as a complex communicative phenomenon that involves different socio-cultural and pragmatic […]

Артем Лугін Житомирський державний університет імені Івана Франка Науковий керівник: канд. філол. наук А.В. Шугаєв ФУНКЦІОНУВАННЯ ДИСКУРСИВНИХ МАРКЕРІВ У СУЧАСНОМУ МЕДІА-ДИСКУРСІ У зв’язку зі стрімким зростанням обсягів телекомунікаційних та інформаційних технологій, починаючи з другої половини ХХ століття особливий інтерес науковців-філологів привернутий до дискурсивних маркерів. У сучасному суспільстві на перший план […]

Vitalii Mykhailenko Zhytomyr Ivan Franko State University Scientific Supervisor: PhD, Nidzelska Yu. M. ПОЛІТИЧНИЙ ДИСКУРС ЯК ВАЖЛИВИЙ ОБ’ЄКТ ЛІНГВІСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ This article is dealing with the investigation of general peculiarities of political discourse. Thorough attention is given to the definition of discourse, the institutional nature of political communication and the […]

Олена Самійленко Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського Наук. керівник: Мосійчук А.В., к. філол. н., доц. РЕКЛАМНА МЕТАФОРА ЯК ЛІНГВОСЕМІОТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ СТВОРЕННЯ БРЕНДА This article examines metaphorical formations as linguosemiotic instruments of creating brands. Metaphor is viewed as a figurative and functional unit of the advertising text while brand […]

Харчук Валерія Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Науковий керівник: канд. філол. наук Хохель Д.Ю. ФУНКЦІЇ ПОРІВНЯННЯ В ОПОВІДАННІ  “MEET CUTE” ДЖЕННІФЕР АРМЕНТРОТ У статті схарактеризованороль порівняння та його функції в оповіданні Дженніфер Арментрот  “Meet Cute”. Ключові слова: порівняння, функції, класифікація, оповідання.    Порівняння – це широко поширений художній прийом, […]

Anastasiia Khodanovych Vasyl’ Stus Donetsk National University Scientific Supervisor: PhD, O. O. Zaluzhna ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГЕНЕЗИ І СТРУКТУРИ АНГЛІЙСЬКОМОВНОГО РЕКЛАМНОГО СЛОГАНУ The main concern of the article is to analyze linguistic peculiarities of genesis and structure of the advertising slogan on the basis of the English language. Slogan is characterized by distinctive […]

Oleksandra Chyzhevska Zhytomyr Ivan Franko State University Scientific Supervisor: PhD, Nidzelska Y. M. ЗАГАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО РЕКЛАМНОГО ДИСКУРСУ The paper is devoted to the investigation of general peculiarities of modern advertising discourse. Thorough attention is given to the definition of “discourse”, differentiating “text” and “discourse”, revealing peculiarities of linguistic influence, […]

Diana Yurechko Vasyl’ Stus Donetsk National University Scientific Supervisor: PhD, O. O. Zaluzhna СТРУКТУРНІ ТА СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СКОРОЧЕНЬ В АНГЛІЙСЬКОМОВНОМУ МЕДІА-ДИСКУРСІ (на матеріалі англійськомовних Інтернет-видань) The article is devoted to the study of the structural and semantic features of abbreviations in the English-language media discourse. It dwells upon the issue of how […]