Оксана Марчак Кам’янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка Науковий керівник:  кандидат філологічних наук,  Барбанюк О. О. ВЛАСНІ ІМЕНА У СКЛАДІ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ТА ЇХ ТРАНСЛЯЦІЯ УКРАЇНСЬКОЮ Стаття присвячена проблемі вивчення ідіом із власними назвами та їх перекладу на українську мову; розглядаються різні підходи до визначення терміна “фразеологічна одиниця” та […]

Olha Vusatiuk Kamianets-Podilskyi Ivan Ohiienko National University Scientific Supervisor: Matkovska M. V. PRAGMATIC FUNCTIONS OF METAPHORS IN THE IN THE ENGLISH TRANSLATION OF L. TOLSTOY’S “ANNA KARENINA” BY C. GARNETT This paper is devoted to the pragmatic analysis of metaphors. Attention is focused on metaphor, as a means of expressing […]

Юрій Гаврилюк Кам’янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка Науковий керівник: канд. філол. наук, Барбанюк О. О. СТАТУС РЕАЛІЇ В СИСТЕМІ БЕЗЕКВІВАЛЕНТНОЇ ЛЕКСИКИ В статті порушено проблемудефініціївласне поняття реалії; аналізується також власне природа безеквівалентної лексики; розглядаються та аналізуютьсярізні погляди щодо визначення національно-маркованої лексики та її функціонування в певній мові та культурному середовищі. […]

Павло Годованюк Кам’янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка Науковий керівник: канд. філол. наук, Барбанюк О. О. ДО ПРОБЛЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНО-МАРКОВАНОЇ ЛЕКСИКИ The article is devoted to the analysis of the classifications of culture-loaded vocabulary – specific lexis, reflecting national cultural peculiarities, to its definitions, functional and stylistic features. Key words:culture-loaded words, background vocabulary, non-equivalents, classification Переклад […]

Тетяна Горобець Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка Науковий керівник: канд. філол. наук, І. А. Свідер ВІДТВОРЕННЯ ЕМОЦІЙ У ПЕРЕКЛАДІ In the article the author makes an attempt to investigate the specific features of translating emotive vocabulary in literary text. The definition of connotation and connotative meaning is given and […]

Анна Домбровська Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка Науковий керівник: канд. філол. наук І. А. Свідер, НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНА СПЕЦИФІКА АНГЛІЙСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ The article draws attention to the national and cultural specificity of English phraseologisms. The author defines phraseology in close connection with national linguoculture, emphasizes the country-specific value of phraseological units. […]

Вікторія Єкимова Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка Науковий керівник: канд. філол. наук Свідер І. А., ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ КОМІЧНОГО У ХУДОЖНЬОМУ ПЕРЕКЛАДІ МУЛЬТФІЛЬМІВ `The article deals with the peculiarities of the preservation of the comic effect in the artistic translation (on the materials of the animated films “Hotel Transylvania” and […]

Ірина Єні Житомирський державний університет імені Івана Франка Навчально-науковий інститут іноземної філології Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Пушкар Т.М ВІДТВОРЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЗОВНІШНОСТІ ТА РИС ХАРАКТЕРУ ОСОБИ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ ТА ЇХ ПЕРЕКЛАД УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ  Фразеологія привертає увагу ширшого кола дослідників. Під час поглибленого вивчення цієї науки […]

Zima Yehor Vasyl’ Stus Donetsk National University Scientific Supervisor: Volovyk A.A ПОНЯТТЯ «ФІЛЬМОНІМ» В МЕЖАХ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ПЕРЕКЛАДУ Назва кінострічки є важливою складовою у кіноіндустрії. Від них залежить наскільки успішним буде фільм за кількістю глядачів, що напряму впливає на те скільки цей фільм зможе заробити. Тому важливо дослідити фільмоніми. У […]

Anna Ishchenko Zhytomyr Ivan Franko State University Scientific Supervisor: Polkhovska M. V. PHRASEOLOGISM IN FICTION: FEATURES OF INTERPRETATION IN UKRAINIAN TRANSLATION The urgency of the phraseologisms translation question is predetermined by the great interest and ambiguous evaluation of phraseology among scholars. Also, its wealth, diversity, expressiveness and widespread use in […]

Мороз Каріна Кам`янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка Науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент, Барабанюк О. О. РЕАЛІЯ ЯК ОБ`ЄКТ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ Стаття присвячена дослідженню лексичних одиниць-носіїв національно-культурного колориту – реалій загалом, особливостям дефініцій та класифікацій, основним прийомам їх перекладу зокрема. Ключові слова: культура, реалія, переклад, колорит. Мова є віддзеркалення […]

Alla Naumovych Zhytomyr Ivan Franko State University Scientific Supervisor: Associate Professor, Candidate of Philological Sciences Topachevskyi S.K. RENDERING COMPOUND TERMS IN ENGLISH-UKRAINIAN TRANSLATION OF LEGISLATIVE TEXTS Legal translation is quite complex and requires preciseness to adequately convey the information. Translator should pay attention to the presence of culture in the […]

Анна Петрова Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка Науковий керівник: І. А. Свідер, кандидат філологічних наук, доцент СПОСОБИ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ ПОБУТОВОГО ХАРАКТЕРУ The main ways of translation of English common phraseologisms are examined in the article. The author revealed the concept of idiom and its difference from free phrases. […]

Оксана Равлінко Кам’янець-Подільський національний  університет імені Івана Огієнка Науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент О.В. Галайбіда РЕЦЕПЦІЯ РОБЕРТА БЕРНСА В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ This article deals with reception of Robert Burns in the Ukrainian literature. It emphasizes the importance of authentic translation and analysis outstanding Ukrainian literary figures who followed these principles. […]

Anastasiia Savchuk Zhytomyr Ivan Franko State University Scientific Supervisor: PhD, Zornytskyi A.V. LINGUOSTYLISTIC PECULIARITIES OF ENGLISH DETECTIVE LITERATURE AND THEIR TRANSLATION  In modern world, one of the most widely read genres is detective literature. The task of translating it demands diverse professional skills, all the more so that each author […]

Ольга Сеньків Кам’янець-Подільський національний  університет імені Івана Огієнка Науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент О.В. Галайбіда PECULIARITIES OF TRANSLATION OF HUMOR MEANS IN FAIRY TALES BY LEWIS CARROLL Cтаття розкриває особливості використання і складнощі перекладу засобів гумору у казках відомого британського письменника Л.Керролла. Ключові слова: засоби гумору,  каламбур, гра слів, нонсенс, […]

  Анастасія Смеречинська Кам’янець-Подільський національний  університет імені Івана Огієнка Науковий керівник: канд. філол наук, О.В. Галайбіда РЕАЛІЯ В СИСТЕМІ БЕЗЕКВІВАЛЕНТНОЇ ЛЕКСИКИ The article reveals the correlation of concepts “non-equivalent vocabulary” and “realia”, investigates differential features of the concept of “realia” in relation to other types of non-equivalent vocabulary. Key words: non-equivalent […]

Ростислав Собачинський Кам’янець-Подільський Національний Університет імені Івана Огієнка Науковий керівник: канд. філол. наук, Барбанюк О. О. ПЕРЕКЛАД АВТОРСЬКОЇ ЛЕКСИКИ НАУКОВО-ФАНТАСТИЧНИХ ТВОРІВ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ Ф. ГЕРБЕРТА «ДЮНА») Дане дослідження пропонує узагальнену модель типізації авторської лексики, пояснення перекладацьких трансформацій, що відбуваються при перекладі цієї лексики, їх загальне упорядкування, а також аналіз […]

Соловей Андрій  учень 10-А класу Кам’янець-Подільського навчально-виховного комплексу №9 імені А.М. Трояна у складі спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови ти школи мистецтв Педагогічний керівник – Доценко Ірина Василівна, учитель англійської мови вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист НВК №9 імені А.М. Трояна. СТРАТЕГІЇ ПЕРЕКЛАДУ НАЗВ АНГЛОМОВНИХ КІНОФІЛЬМІВ […]

Ірина Хаблюк Кам’янець-Подільський національний університет Імені Івана Огієнка Науковий керівник: канд. філол. наук, І. А. Свідер, ОНОМАТОПЕЯ ТА ЗВУКОСИМВОЛІЗМ У ДИТЯЧІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ ПОЕЗІЇ: ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ АСПЕКТ The article deals with the problem of translation of phonetic means in Nursery rhymes. Attention is paid to the main features of onomatopoeia and sound […]